DOANN s.r.o.Lidértejed 5,92901,Povoda,SK
sk

BRBNI

Prestavba dodávky na obytné autoBRBNI components


Komponenty pre obytne dodávky :

obloženia stien , obloženie strechy 

obloženie bočných posuvných dverí 

obloženie zadných dverí 

obloženie kabínovej steny

kryt zadných stĺpov

deliaca kabínová stena pre Ducato, Jumper, Boxer, Movano