DOANN s.r.o.Lidértejed 5,92901,Povoda,SK
sk

Mobilná prahová rampa nosnosť  500 Kg


Mobilná prahová rampa nosnosť 500 Kg 
Šírka 90 cm
Dĺžka od 50 cm do 65 cm.