DOANN s.r.o.Lidértejed 5,92901,Povoda,SK
sk

Mobilná prístupová rampa nosnosť 300 Kg


Mobilná prístupová rampa nosnosť 300 Kg

Šírka od 60 cm do 100 cm

Dĺžka od 150 cm do 325 cm.