DOANN s.r.o.Lidértejed 5,92901,Povoda,SK
sk

Mobilná prístupová rampa nosnosť 400 Kg


Mobilná prístupová rampa nosnosť 400 Kg 

Šírka od 80 cm do 120 cm

Dĺžka od 230 cm do 405 cm.