Vans-Solutions obloženia podbehov kolies


Vans-Solutions obloženia podbehov kolies


Všetky obloženia podbehov kolies sú vákuovo formované z HD polyetylénového plastu. Materiál je odolný, trvácny, recyklovateľný a vhodný pre teploty do -50 °C.

Obloženia podbehov kolies sa môžu nainštalovať bez použitia iného príslušenstva, preto ani nie je súčasťou dodaného tovaru. Obloženia sa fixujú podlahami z brezového dreva a obloženiami stien vozidiel.

Poradie inštalácie sád:

Obloženia podbehov kolies → podlahové dosky → stenové panely.