Általános Szerződési Feltételek

Vans-Solutions

Általános Szerződési Feltételek

Eladó

DOANN s.r.o

Székhelye

Lidértejed 5. 92901 Povoda, Slovakia

Adószáma

SK2121321158

Bankszámlaszáma

SK34 1100 0000 0029 4608 9615

Nyilvántartási száma, nyilvántartó hatóság

IČO:53216903, IČ DPH:SK2121321158 vezetve OR Okresného súdu Trnava hatóságnál

Ügyfélszolgálati telefonszám

+421/908 590 460

Email cím (rendelésekkel kapcsolatos ügyintézéshez)

vans@vans-solutions.com

Tárhely szolgáltató neve

Webnode AG

Tárhely szolgáltató székhelye, elérhetősége

Limmatquai 112

8001 Zurich

e-mail:podpora@webnode.cz

Szerződés megkötésének nyelve

magyar

Jelen dokumentum tartalmazza azokat a kikötéseket és feltételeket, amelyeket figyelembe kell venni az DOANN s.r.o. (továbbiakban Eladó) webáruházában bemutatott áruk és/vagy szolgáltatások tekintetében kötött valamennyi szerződésre. A termék/ek megrendelésével a Vevő (fogyasztó, vagy vállalkozás) elektronikus úton szerződést köt az Eladóval s ezáltal kinyilvánítja, hogy teljes mértékben elfogadja az Általános Szerződési Feltételben foglaltakat az oldal használatára, a termékek megrendelésre vonatkozóan. Jelen Általános Szerződési Feltétel - továbbiakban ÁSZF - magatartási kódexre nem utal, a Vevő saját feltételeinek beépítése ellen ezúton tiltakozunk, kivéve, ha erről másként állapodtunk meg. Jelen ÁSZF pdf-ben letölthető a weboldalról és minden megrendeléshez megküldésre kerül.

Ajelen ÁSZF értelmében fogyasztónak minősül minden olyan természetes személy, akinek a jogügylet nem a vállalkozása működésének részét képezi, míg vállalkozásnak minősül az a természetes vagy jogi személy, illetve jogképes társaság, akinek a jogügylet a vállalkozása működésének részét képezi.

Alkalmazandó jog:
Ha a Vevő a fentiek értelmében vállalkozóként jár el, a felek közötti valamennyi jogviszonyra az Eladó székhelye szerinti ország joga alkalmazandó, az ENSZ nemzetközi adásvételi egyezményének kizárásával, és a jelen szerződésből eredő valamennyi jogvitára az Eladó székhelye a kizárólagos joghatóság. Amennyiben azonban a Vevő a fentiek szerint fogyasztónak minősül, a felek közötti valamennyi jogviszonyra a Vevő szokásos tartózkodási helye szerinti ország joga irányadó, az ENSZ nemzetközi adásvételi egyezményének kizárásával, és a jelen szerződésből eredő valamennyi jogvitára a Vevő lakóhelye a kizárólagos joghatóság.1. A fiókregisztráció

Felhívjuk figyelmét, hogy az interneten keresztül történő vásárlással Ön érvényes szerződést köt az adott termékre. A szolgáltatás elérhető mindazok számára, akik az érvényben lévő, idevonatkozó jogszabályok értelmében teljes cselekvőképességük birtokában vannak, nagykorúak, regisztrálták magukat és ezzel az itt ismertetett ÁSZF-et elfogadták. A regisztrációval a Felhasználó elismeri, hogy 18. életévét betöltött korlátlanul cselekvőképes személy, vagy 16. életévét betöltött kiskorú személy, aki rendelkezik a törvényes képviselője engedélyével, avagy olyan vállalkozás, akinek jogképessége nem áll korlátozás alatt. A regisztráció ingyenes, csak a rendelés teljesítéséhez szükséges adatokat kell megadnia. Fiókregisztráció nélkül is fogadunk megrendelést, ebben az esetben a megrendelés teljesítéséhez az alábbi adatok megadása szükséges:

Megrendelésnél rögzítendő adatok köre:

vezetéknév, keresztnév /vállalkozás esetében cégnév

szállítási cím

kapcsolattartási adatok: email cím, telefonszám, a megrendeléssel összefüggő adategyeztetés érdekében

ország: (az irányadó jog szempontjából a fogyasztó szokásos tartózkodási helye szerinti ország)

vállalkozás esetében: adószám

A fiókregisztrációnál rögzítendő adatok köre:

E-mail cím:

Telefonszám:

vezetéknév, keresztnév:

jelszó:

fogyasztó esetében további adatok:

cím: (település, utca, házszám)

ország: (az irányadó jog szempontjából a fogyasztó szokásos tartózkodási helye szerinti ország)

vállalkozás esetében további adatok:

cím: (ország, település, utca, házszám)

közösségi adószám:


A regisztrációban rögzített adatokért a Vevő felelősséggel tartozik. A jelszóval és a megadott email címével Ön már be tud lépni a fiókjába. Az Eladó fenntartja magának a jogot, hogy a regisztráció kezdeményezését indoklás nélkül visszautasítsa, illetve az ÁSZF megsértése esetén bármikor visszavonja. A Vevő a regisztrációban megadott adatait a email/jelszóval történő belépés után a Felhasználói menüben bármikor módosíthatja.2. Bemutatott termékek

A weboldalon bemutatott termékek jellemzőit a konkrét termékre vonatkozó kép mellett lévő leírásokból, információkból ismerheti meg.

Bár a lehető legnagyobb körültekintéssel járunk el a termékek adatainak feltüntetésénél, hibákat követhetünk el. Ha hibát talál valamelyik termék leírásánál, kérem, szíveskedjen jelezni a problémát. A fotó csak illusztráció. Készleten lévő termékekről legpontosabb információ telefonon kérhető.

AzEladó webáruházában található termékleírások nem minősülnek az Eladó részéről kötelező érvényű ajánlatnak, hanem a Vevő által tett kötelező érvényű ajánlat benyújtására szolgálnak.

3. Rendelés menete

A Vevő az ajánlatot az Eladó webáruházába integrált online megrendelőlapon keresztül adhatja le.

A Vevő a megrendelést követően azonnal megkapja az Eladótól az automatikus visszaigazolást a megrendelés kézhezvételéről.

Az Eladó online megrendelőlapján keresztül történő ajánlattétel esetén a szerződés szövegét az Eladó tárolja és szöveges formában (pl. e-mail, fax vagy levél) elküldi a Vevőnek, miután a Vevő elküldte a megrendelését a jelen Általános Szerződési Feltételekkel együtt. Ezen túlmenően a szerződés szövege az Eladó honlapján archiválva van, és a Vevő a jelszóval védett ügyfélfiókján keresztül a megfelelő bejelentkezési adatok megadásával ingyenesen hozzáférhet, feltéve, hogy a Vevő a megrendelés leadása előtt létrehozott egy ügyfélfiókot az Eladó online áruházában.

A megrendelések feldolgozása munkanapokon 7:00 - 16:00 óráig történik. Természetesen a vásárlók ezen időintervallumon kívül is leadhatják a megrendelésüket, amely a következő munkanapon kerül feldolgozásra. Készleten levő termékek esetében, amennyiben a megrendelés munkanapon 11.00 óráig visszaigazolásra kerül - a csomag 21 napon belül - kiszállításra kerül. Készleten nem levő termékek esetén ügyfélszolgálatunk felveszi Önnel a kapcsolatot e-mailben vagy telefonon keresztül, és értesítjük a várható szállítási határidőről.


3.1. A megvásárolni kívánt terméket helyezze a kosárba.

3.2. Amennyiben szeretne további terméket kosárba helyezni, válassza a "vásárlás folytatása" gombot.

Ha nem szeretne további terméket vásárolni, ellenőrizze a megvásárolni kívánt termék darabszámát. Mennyiség megadását követően a "Módosít/Töröl" gomb megnyomása után frissül a kosár tartalma. Amennyiben nem kíván több terméket kosárba helyezni, válassza a "tovább a megrendeléshez" gombot.

3.3. Belépési adatok megadása, illetve ha még nem regisztrált, most megteheti, de regisztráció nélkül is vásárolhat a webáruházban a szükséges adatok megadását követően. A kosár tartalma nem törlődik.

3.4. Szállítási cím ellenőrzése és szállítási mód, valamint a számlázási adatok megadása.

3.5. Fizetési mód kiválasztása.

A megrendelés leadásakor az alábbi fizetési módok közül választhat:

- PayPal fizetés

Előre fizetéssel a megrendelés visszaigazolását követően kiállított díjbekérő alapján. Ez a fizetési mód nem von maga után egyéb költséget. A "PayPal" fizetési mód kiválasztása esetén a fizetést a PayPal (Europe) S.a. r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, a PayPal felhasználási feltételeinek megfelelően a PayPal feldolgozza, amely elérhető a https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/useragreement-full oldalon.

- Banki átutalás
Előre fizetéssel a megrendelés visszaigazolását követően kiállított díjbekérő alapján. Az átutalás költségét minden esetben a Vevő viseli.

3.6. Adatok végső ellenőrzése és megrendelés jóváhagyása. A megrendelés leadása előtt szükséges az Általános Szerződési Feltételek elfogadása, továbbá annak tudomásul vétele, hogy a szerződési nyilatkozat megtétele fizetési kötelezettséget von maga után.

3.7. E-mail-ben a megrendelés elküldését követően azonnal automata visszaigazolást kap. Amennyiben az e-mailt a fiókjában nem látja, először nézze meg a Spam mappát. Ha itt sincs a visszaigazoló email, akkor a rendelése érvénytelen volt, nem történt meg, így vegye fel velünk a kapcsolatot e-mailben vagy telefonon keresztül: vans@vans-solutions.com vagy telefonon +421/908 590 460. Amennyiben e visszaigazolás az ajánlat elküldésétől számított 48 órán belül a Vevő részére nem érkezik meg, akkor az Eladó ajánlati kötöttsége, illetve a Vevő vásárlási kötelezettsége minden további feltétel nélkül megszűnik. A szerződés a megrendelés visszaigazolásának Vevő részére történő megküldésével jön létre.

3.8. Adatbeviteli hibák kijavításának technikai lehetőségei: az adatbeviteli hibák javítására a vásárlási folyamat végén van lehetőség. A regisztrációkor megadott adatokat és belépési jelszót bejelentkezés után bármikor meg lehet változtatni. A Kosár tartalma bármikor ellenőrizhető, változtatható, vagy akár törölhető is. A megrendelés elküldését követően észlelt adatbeviteli hiba esetén ezt haladéktalanul jelezni kell a vans@vans-solutions.com e-mail címen.

4. Szavatosság, jótállás
4.1. Az internetes vásárlás mindig bizalmi kérdés is, hiszen valami olyasmit rendelünk meg, amit csak fényképen láttunk, de nem volt módunk megtapogatni, megfogni, kipróbálni. Számunkra az egyik legfontosabb kérdés a minőség. Ha mégis valami probléma merül fel, akkor kérem, jelezze vans@vans-solutions.com címen vagy telefonon a +421/908 590 460.
A megrendelt termékek hibája esetén a Vevő a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény - továbbiakban Ptk. - rendelkezései alapján kellékszavatossági igényt érvényesíthet az Eladóval szemben. A Ptk. ismeri a hibás teljesítési vélelem fogalmát, ami azt jelenti, hogy fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés esetén az ellenkező bizonyításáig vélelmezni kell, hogy a teljesítést követő hat hónapon belül a fogyasztó által felismert hiba már a teljesítés időpontjában megvolt, kivéve, ha e vélelem a dolog természetével vagy a hiba jellegével összeegyeztethetetlen. Mindez a gyakorlatban azt jelenti, hogy hat hónapon belül felismert hiba esetén a bizonyítás terhe az Eladót terheli. Az adásvételi szerződésekben az eladói pozícióban lévő fél ezen felelősségét csakis a termék olyan hibája alapozza meg, amely hibának az oka már megvan a termékben a vásárlás pillanatában is, csak akkor még nem felismerhető (ezért nevezik rejtett vagy gyártási hibának).
A jogosult kellékszavatossági igénye a teljesítés időpontjától számított egy év alatt évül el, azonban fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés esetén a fogyasztó kellékszavatossági igénye a teljesítés időpontjától számított két év alatt évül el. Nem számít bele az elévülési időbe a kijavítási időnek az a része, amely alatt a jogosult a dolgot rendeltetésszerűen nem tudja használni. A dolognak a kicseréléssel vagy a kijavítással érintett részére a kellékszavatossági igény elévülése újból kezdődik. Ezt a szabályt kell alkalmazni arra az esetre is, ha a kijavítás következményeként új hiba keletkezik.

4.2. Az új Ptk. vezette be a termékszavatosság fogalmát, ami azt jelenti, hogy a vállalkozás által fogyasztónak eladott ingó dolog (azaz a termék) hibája esetén a fogyasztó követelheti az Eladótól, hogy a termék hibáját javítsa ki, vagy - ha a kijavítás megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeinek sérelme nélkül nem lehetséges - a terméket cserélje ki. A termék akkor hibás, ha nem felel meg a terméknek az Eladó által történt forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy nem rendelkezik az Eladó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal. Az Eladó csak akkor mentesül a termékszavatossági kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy a terméket nem üzleti tevékenysége körén belül gyártotta, illetve hozta forgalomba; vagy a hiba a tudomány és technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető; vagy a termék hibája jogszabály, illetve kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered. Az Eladónak elegendő egy okot bizonyítania. A Ptk. szerint a fogyasztó a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát az Eladóval közölni.
A hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a fogyasztó felelős.

4.3. A jótállás - hétköznapi és közismert nevén "garancia"- azt jelenti, hogy a jótállást nyújtó fél (Eladó) a hibátlan teljesítésért olyképpen felel, hogy a jótállás időtartama alatt felmerült minőségi kifogás esetén a felelősség alól csakis akkor mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után, jellemzően a termék fogyasztó által történő nem rendeltetésszerű használata vagy kezelése miatt keletkezett. A jótállásnak két fajtája van: a jogszabályon alapuló, ún. kötelező jótállás, és a felek megállapodásán alapuló, ún. szerződéses jótállás. A jótállási igény a jótállási határidőben érvényesíthető.

A jótállás időtartama a termék árától függően sávos:

10 000 Forintot elérő, de 100 000 Forintot meg nem haladó eladási ár esetén egy év

100 000 Forintot meghaladó, de 250 000 Forintot meg nem haladó eladási ár esetén két év

250 000 Forint eladási ár felett három év.

A jótállási határidő a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadása, vagy ha az üzembe helyezést a vállalkozás vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik.

A fogyasztási cikk kijavítása esetén a jótállás időtartama meghosszabbodik a javításra átadás napjától kezdve azzal az idővel, amely alatt a fogyasztó a fogyasztási cikket a hiba miatt rendeltetésszerűen nem használhatta.

A jótállási igény érvényesítésére egyebekben a kellékszavatossági jogok gyakorlására vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni. A jogosult a választott kellékszavatossági jogáról másikra térhet át. Az áttéréssel okozott költséget köteles a kötelezettnek megfizetni, kivéve, ha az áttérésre a kötelezett adott okot, vagy az áttérés egyébként indokolt volt. A jótállás az Eladó fokozott felelősségvállalása a hibás teljesítésért. A jótállás kedvező helyzetbe hozza a vásárlót: neki elég csak a hiba tényét bizonyítania, és az Eladónak (a jótállásra kötelezettnek) kell bizonyítania, hogy a hiba nem állt fenn már a termék eladásakor is: ez a hibás teljesítés vélelme. A fokozott felelősségvállalás a kellékszavatossághoz képest értendő, hiszen az Eladó a kellékszavatossággal és a jótállással is azt "garantálja", hogy az általa eladott dolognak nincs - és a jótállás vagy a kellékszavatosság ideje alatt nem is lesz - hibája.

A jótállás időtartama alatt tehát végig a jótállásra kötelezettnek kell bizonyítania, hogy nem teljesített hibásan, míg a két éves kellékszavatosság esetében ez csak az első hat hónapig van így (ezt követően a vásárlónak kell bizonyítania, hogy a termék azért romlott el, mert eleve hibás volt, rejtett hibája volt).

Ha tehát a dolog a jótállás időtartama alatt meghibásodik, akkor a törvény vélelmezi, hogy a jótállásra kötelezett hibásan teljesített, ezért neki kell bizonyítania, hogy hiba oka a teljesítés után keletkezett (pl. a hibát a nem rendeltetésszerű használat okozta). Ha ezt nem sikerül bizonyítania - független szakértői véleménnyel, ennek kötelező tartalmi elemit is meghatározza januártól a jogszabály -, akkor köteles a terméket javítani vagy kicserélni, és ha ezekre nem képes, akkor a Vevő jogosult árleszállítást kérni, a terméket a jótállásra kötelezett költségén kijavíttatni, vagy - végső soron - elállni a szerződéstől.

4.4. Az Eladó megtesz mindent azért, hogy az oldalain megjelenő adatok (termékek ára, elérhetősége, leírása, stb.) a lehető legpontosabbak legyenek. A nyilvánvalóan téves, rendszerhibából származó 0 v. 1 EUR ár nem minősül ajánlattételre való felhívásnak. Kivételt képeznek ez alól az akciók keretében meghirdetett ajándéktermékek. A termékek mellett feltüntetett képek illusztrációk. A termékleírás tartalmazza a termék jellemzőit. Az esetlegesen előforduló hibákért az Eladó felelősségére a 45/2014. (II. 26.) Kormány rendeletben és a Ptk.-ban rögzített rendelkezések irányadóak.

5. Rendelés, elkészítési határidő és szállítás
5.1. A webáruházban történt rendeléssel minden Vevő kijelenti, hogy elfogadja jelen Üzletszabályzatot, és tisztában van az értékesítés (vásárlás), ezen szabályzatban rögzített menetével.
5.2. A rendeléssel egyidejűleg a megrendelőnek (vásárlónak) fizetési kötelezettsége keletkezik!
5.3. A webáruházban feltüntetett árak euróban értendőek, nettó árak, tehát nem tartalmazzák az általános forgalmi adó mértékét. Határon átnyúló on-line értékesítésre figyelemmel amennyiben az értékesítés olyan fogyasztónak minősülő Vevő részére történik akinek a lakóhelye, szokásos tartózkodási helye Magyarországon van, a Magyarországon alkalmazott adókulcsnak megfelelő összegű áfát számítjuk fel az áru értékesítése során. Amennyiben az értékesítés olyan EU-n belüli vállalkozás részére történik, amely rendelkezik érvényes közösségi adószámmal, nem számítunk fel forgalmi adót. Az alkalmazott adómérték a megrendelés leadását megelőzően, a Vevőre irányadó jog alkalmazása alapján válik a Vevő számára ismertté, melynek megfizetése a Vevőt terheli.

A közzétett árak változtatásának jogát fenntartjuk azzal, hogy a módosítás a weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép életbe. A módosítás a már megrendelt áruk vételárát nem befolyásolja.

5.4. Készleten levő termékek esetében, amennyiben a megrendelés munkanapon 11.00 óráig visszaigazolásra kerül - a csomag 21 napon belül kiszállításra kerül. Készleten nem levő termékek esetén ügyfélszolgálatunk felveszi Önnel a kapcsolatot e-mailben vagy telefonon keresztül, és értesítjük a várható szállítási határidőről. Kérjük, a munkaszüneti napokat figyelembe venni!

5.5. A szállítás minden esetben díjmentes.
5.6 A küldemény átvételekor a futár jelenlétében ellenőrizze annak sértetlenségét. Ha a küldemény sérült és nincs hozzá mellékelve a sérülésről szóló kárfelvételi jegyzőkönyv, a futárszolgálathoz forduljon reklamációjával. Az Eladó nem vállal felelősséget a szállítás, továbbítás útján történő károkért.
5.7. Amennyiben a szállítás során a küldemény kézbesítése a Vevő hibájából adódóan sikertelen, ennek tényéről a futárszolgálat értesítést küld a feladónak. Ebben az esetben felvesszük Önnel a kapcsolatot és megkíséreljük a termékek ismételt továbbítását. Ebben az esetben az összes szállítási költség a Vevőt terheli.
5.8. Csere esetén a fuvarköltség illetve az árkülönbség kiegyenlítése a Vevőt terheli.
5.9. A visszaküldött küldeményt nem áll módunkban átvenni abban az esetben, ha az portóval, értéknyilvánítással vagy utánvéttel terhelt.
5.10. Fenntartjuk a jogot, hogy egyes rendeléseket indokolás nélkül elutasítsunk. Ennek oka lehet (teljesség igénye nélkül): korábbi kellemetlen vagy negatív megrendelési tapasztalat a megrendelővel, visszaélés a garanciával, konkurencia vásárlása üzleti titkok fürkészése céljából stb.
5.11. Ezeket a feltételeket Magyarország törvényei szabályozzák.

6. Megrendelés módosítása, törlése
A megrendelés visszavonását a Vevő megteheti írásban vans@vans-solutions.com e-mail címen a rendelést követően 1 (egy) munkanapon belül. Ezen túl történő visszavonást nem fogadunk el, a termékek legyártásra, illetve postázásra kerülnek, azonban ez nem érinti a Vevőt megillető elállás jogát, melynek részleteit a következő fejezet tartalmazza.7. A vásárlástól való elállás joga
7.1. Amennyiben a vásárló fogyasztónak minősül, megilleti az elállás joga a távollévők között kötött szerződésekről szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. §-a értelmében a
https://vans-solutions.com/ webáruházban vásárolt termékek tekintetében. A 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet értelmében a fogyasztó indoklás nélkül elállhat a vásárlástól a kézhezvételtől (termék átvételétől) számított 14 napon belül. A fogyasztó az elállási jogát az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján, illetőleg a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 2. számú mellékletében található nyilatkozat-minta felhasználásával is gyakorolhatja, mely jelen tájékoztató 1. sz. mellékletét képezi. Fogyasztó határidőben gyakorolja elállási jogát, amennyiben a termék kézhezvételétől számított 14. nap lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát. Írásban történő elállás esetén elég csak az elállási nyilatkozatot elküldeni 14 napon belül. Postai úton történő jelzés alkalmával a postára adás dátumát, e-mail vagy faxon keresztül történő jelzés esetén az e-mail, illetve fax küldésének idejét kell figyelembe venni. A fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy az elállási jogot a 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 20. §-ban meghatározottak szerint gyakorolhatja.

Amennyiben a vállalkozás az elállási vagy felmondási jogra vonatkozó tájékoztatási kötelezettségnek nem tesz eleget, úgy az elállási vagy felmondási idő 12 hónappal meghosszabbodik. Ha a vállalkozás a termék kézhezvételének vagy a szerződés megkötésének napjától számított 14 nap lejártát követően, de 12 hónapon belül megadja a tájékoztatást, úgy az elállásra vagy felmondásra nyitva álló határidő e tájékoztatás közlésétől számított 14 nap.

7.2. A fogyasztó az elállási jogát a szerződés megkötésének napja, és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja.

a. Kézhezvétel (termék átvételének) házhoz szállítás esetében a kézbesítőtől történő átvétel időpontja. Személyes átvételi mód nem zárja ki az elállási jog érvényesítését.

b. A fogyasztó elállhat a szerződéstől 14 napon belül anélkül, hogy bármilyen indokot kelljen adnia erre vonatkozólag, vagy - ha a határidő lejárta előtt megkapta az árut - annak visszaküldésével. A fogyasztó az elállási jogát a termék értékesítésre irányuló szerződés esetében: a termék átvételének napjától számított 14 napon belül, több termék szolgáltatásakor attól a naptól számított 14 napon belül, amelyen a fogyasztó az utolsó terméket átveszi.

c. Elállás esetén a terméket küldje vissza az Eladónak, DOANN s.r.o. (Lidértejed 5. 92901 Povoda, Slovakia)

és haladéktalanul, de legkésőbb a termék(ek) visszaérkezésétől számított 14 napon belül visszatérítjük a visszaküldött termék(ek) vételárát, valamint az esetlegesen felmerült egyéb költségeket. A termék(ek) vételárát és a szállítási költséget (illetőleg a vásárló által ellenszolgáltatásként megfizetett összeget) csak akkor áll módunkban visszatéríteni, ha a vásárló a terméke(ke)t visszaszolgáltatta. Ön kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be. Elállás esetén a DOANN s.r.o. nem köteles megtéríteni az abból adódó többletköltségét a fogyasztónak, amely abból fakad, hogy a fogyasztó nem a legkevésbé költséges szokásos fuvarozási módot választotta.

d. A visszatérítés az eredeti fizetési móddal megegyezően történik.

e. A Vevő elállási jogát nem gyakorolhatja a 45/2014. Korm. rendelet 29. §-ában foglaltak esetén, így különösen olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a vásárló utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a vásárló személyére szabtak; romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében; olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza, vagy ha az átadást követően a vásárló a csomagolást felbontotta. Ezzel kapcsolatban érdeklődjön ügyfélszolgálatunkon.

f. Szolgáltató követelheti az áru nem rendeltetésszerű használatából fakadó károk megtérítését.

g. Szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén ha a teljesítés megkezdését követően gyakorolja a fogyasztó a felmondás jogát, úgy az elszámolás során köteles megtéríteni a vállalkozás észszerű költségeit.

7.3. A fogyasztó az elállási jog gyakorlásának napjától számított 14 napon belül köteles a megrendelt termék/eket visszajuttatni az Eladónak. Ebben az esetben az Eladó köteles a Vevő által kifizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb az áru visszaszolgáltatását követő 14 napon belül visszatéríteni.

7.4. Az Eladó kizárólag sérülésmentes, teljesen ép, tiszta termék visszaszolgáltatása esetén köteles a teljes vételárat a Vevő részére megtéríteni. A termék sérüléséből vagy a tisztításból adódó költségek a Vevőt terhelik. Az elállási jog gyakorlása esetén a Vevőt a termék visszajuttatásának költségén kívül más költség nem terheli.

8. A felelősség korlátozása
8.1. A webáruházban való vásárlás feltételezi, hogy a Vevő birtokában van az Internet nyújtotta lehetőségeknek és azok korlátainak, melyeket tudomásul vesz és elfogad, különös tekintettel a technikai teljesítményekre és a felmerülő hibákra.
8.2. Az Eladó semmilyen módon nem felelős a folyamatokban előforduló, az alább felsorolt pontokban foglalt eseményekből bekövetkezett hibákért, s emiatt bekövetkezhető érdeksérelemért, bármilyen okból is következtek be:
- Az Interneten küldött és / vagy fogadott bármilyen adat
- Bármilyen, az internetes hálózatban előforduló hiba, ami megakadályozza az értékesítési rendszer akadálytalan működését, a kapcsolatfelvételt és a vásárlást.
- Bármilyen meghibásodás, bármely vételi eszközben a kommunikációs vonalakon.
- Bármely papír, vagy elektronikus formában érkezett levél és bármilyen adat elvesztése.
- Bármely közreműködő szoftver nem megfelelő működése.
- Bármilyen program,- technikai hibából bekövetkezett esemény következményei.
8.3. Az Eladó nem felelős semmilyen alapon, semmilyen kárért, függetlenül attól, hogy direkt vagy indirekt, ami az értékesítési rendszerhez való csatlakozás miatt következett be, a kapcsolódás és a vásárlás minden esetben a Vevő felelősségére történik.
8.4. A Vevő felelőssége felmérni, hogy hogyan védheti meg a számítógépén tárolt adatait a behatolóktól
8.5. Az Eladó nem vonható felelősségre vis major esetén vagy bármilyen olyan dologgal kapcsolatos eseményért, ami nem az irányítása alatt áll, s amire közvetlen ráhatása nincs.
8.6. Az Eladó jogi úton érvényesíti érdekeit minden olyan személyekkel szemben, akik csalást követnek el vagy annak elkövetésével próbálkoznak.
8.7. Az Eladó nem vonható felelősségre semmilyen, harmadik személy által valamely résztvevő rovására elkövetett csalás miatt.
8.8. Abban az esetben, ha a Vevő valamilyen formában megsérti a szabályokat, az Eladó szabadon érvénytelennek nyilváníthatja a vásárlását. Ebben az esetben a Vevő semmiféle kártérítésre igényt nem tarthat és semmiféle jogorvoslatnak nincs helye.

9. Változtatás joga
A weboldalon található információk előzetes bejelentés nélküli megváltoztatásának jogát az oldal tulajdonosa fenntartja. Az Eladó törekszik rá, hogy a weboldalakon található információk napra készek legyenek. A Vásárlóknak minden esetben előzetesen javasolt megbizonyosodni arról, hogy az igényelt termékek saját esetükre vonatkoztatva ténylegesen a legmegfelelőbbek-e.

10. Egyéb
Az Eladó fenntartja a jogot, hogy ÁSZF-et bármikor megváltoztassa. A jelen ÁSZF a vásárlással létrejövő szerződés fontos szabályait tartalmazza. Az itt nem szabályozott kérdésekben a Felek a Polgári Törvénykönyv és a távollévők között kötött szerződésekről szóló rendelet idevonatkozó rendelkezéseit tekintik irányadónak.

11. Ügyfélszolgálat, panasz bejelentés - fogyasztónak minősülő felhasználók esetén
Ügyfélszolgálat, információk, esetleges panaszbejelentés: munkanapokon 8:00-16:00 óra között telefonon, postai úton vagy e-mailben. A panaszbejelentésre 30 napon belül írásban reagálunk.

2013. évi V. tv. (Ptk. 6:159.§ - 6:174.§) szerinti kellékszavatossági vagy termékszavatossági igényre, jótállásra anyagi követelést csak a megérkezett tételek átvétele után, a) közös megegyezés útján, b) békéltető eljárással vagy c) polgári jogi eljárásban lehet érvényesíteni.
Jótállási igény beérkezése esetén az igényről a 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet szabályai szerint kivizsgálási jegyzőkönyv készül, melynek alapján döntünk az igény jogosságáról.

A fogyasztók a fogyasztóvédelmi panaszaikat a lakhelyükhöz legközelebb eső illetékes járási hivatala fogyasztóvédelemmel foglalkozó munkatársainál jelenthetik be. A panasz elbírálását követően szükség esetén lefolytatják a hatósági eljárást.

A szolgáltatóval szemben felmerülő vitás ügyek (fogyasztói jogvita) egyszerű, gyors, bíróságon kívüli rendezése céljából békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A Szolgáltatót a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli.

A fogyasztó lakhelye/tartózkodási helye szerinti területileg illetékes békéltető testületeket az alábbi linken érheti el: https://mkik.hu/a-bekelteto-testuletek-teruleti-honlapjai

Ezen felül az 524/2013/EU rendelet 14. cikke szerint amennyiben a vitarendezés a fentiekben írtak szerint nem vezet eredményre, akkor igénybe veheti az online vitarendezési platformot (ODR), amely ide kattintva érhető el. A platformon regisztrációt követően, a Szolgáltató e-mail címének (vans@vans-solutions.com) megadása mellett küldhető be panasz.

A fogyasztók az Innovációs és Technológiai Minisztériumhoz tudnak fordulni mindazon kérdésekben, amelyekről a fogyasztói jogviták online rendezéséről szóló 524/2013/EU rendelet 7. cikke rendelkezik a tagállami, kijelölt online vitarendezési kapcsolattartó pontok feladatai kapcsán.

A határon átnyúló, online adásvételi vagy szolgáltatási szerződéssel kapcsolatos fogyasztói jogvita rendezésére 2019. szeptember 1-jétől a fogyasztóvédelemért felelős miniszter által rendeletben kijelölt kamara által működtetett békéltető testület illetékes.

A szállítási feltételekben felsorolt illetve összefüggésben felmerülő fontosabb jogszabályok jegyzéke

  • a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.);
  • az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Ektv.);
  • a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (Fgytv.);
  • a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet;
  • a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény (Fttv.)
  • az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet
  • a termékek eladási ára és egységára, továbbá a szolgáltatások díja feltüntetésének részletes szabályairól szóló 4/2009. (I. 30.) NFGM-SZMM együttes rendelet.
  • a fogyasztói jogviták online rendezéséről, valamint a 2006/2004/EK rendelet és a 2009/22/EK irányelv módosításáról szóló 524/2013/EU rendelet
  • 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet


A jogszabályok elérhetőek a www.njt.hu linken.12. Adatvédelem

A weboldal adatkezelési tájékoztatója elérhető a következő oldalon: a https://vans-solutions.com/