Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek

Eladó:DOANN s.r.o

Székhelye:Lidértejed 5. 92901 Povoda, Slovakia

Adószáma:SK2121321158

Bankszámlaszáma:SK34 1100 0000 0029 4608 9615

Nyilvántartási száma, nyilvántartó hatóság:IČO:53216903, IČ DPH:SK2121321158 vezetve OR Okresného súdu Trnava hatóságnál

Ügyfélszolgálati telefonszám:+421/908 590 460

Email cím (rendelésekkel kapcsolatos ügyintézéshez): vans@vans-solutions.com

Tárhely szolgáltató neve:Webnode AG

Tárhely szolgáltató székhelye, elérhetősége:Limmatquai 112,8001 Zurich

e-mail:podpora@webnode.cz

Szerződés megkötésének nyelve_magyar

Jelen dokumentum tartalmazza azokat a kikötéseket és feltételeket, amelyeket figyelembe kell venni az DOANN s.r.o. (továbbiakban Eladó) webáruházában bemutatott áruk és/vagy szolgáltatások tekintetében kötött valamennyi szerződésre.
A termék/ek megrendelésével a Vevő, mely kizárólag vállalkozás lehet, mert Eladó kifejezetten kizárja a fogyasztók részére történő értékesítés lehetőségét, elektronikus úton szerződést köt az Eladóval s ezáltal kinyilvánítja, hogy teljes mértékben elfogadja az Általános Szerződési Feltételben foglaltakat az oldal használatára, a termékek megrendelésre vonatkozóan. Jelen Általános Szerződési Feltétel - továbbiakban ÁSZF - magatartási kódexre nem utal, a Vevő saját feltételeinek beépítése ellen ezúton tiltakozunk, kivéve, ha erről másként állapodtunk meg. Jelen ÁSZF pdf-ben letölthető a weboldalról és minden megrendeléshez megküldésre kerül.
Ajelen ÁSZF értelmében vállalkozásnak minősül az a természetes vagy jogi személy, illetve jogképes társaság, aki (amely) a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében eljárva köti meg a szerződést, ideértve azt a személyt is, aki a vállalkozás nevében vagy javára jár el.
A Vevő saját feltételeinek beépítése ellen ezúton tiltakozunk, kivéve, ha erről másként nem állapodtunk meg.
Alkalmazandó jog:
A felek közötti valamennyi jogviszonyra - tekintettel arra, hogy a szerződő felek vállalkozásnak minősülnek - az Eladó székhelye szerinti ország joga alkalmazandó és a jelen szerződésből eredő valamennyi jogvitára az Eladó székhelye a kizárólagos joghatóság.
1. A fiókregisztráció

Felhívjuk figyelmét, hogy az interneten keresztül történő vásárlással Ön érvényes szerződést köt az adott termékre. A szolgáltatás elérhető mindazok számára, akik az érvényben lévő, idevonatkozó jogszabályok értelmében teljes cselekvőképességük birtokában vannak, regisztrálták magukat és ezzel az itt ismertetett ÁSZF-et elfogadták. A regisztrációval a Felhasználó elismeri, hogy olyan vállalkozás, akinek jogképessége nem áll korlátozás alatt. A regisztráció ingyenes, csak a rendelés teljesítéséhez szükséges adatokat kell megadnia. Fiókregisztráció nélkül is fogadunk megrendelést, ebben az esetben a megrendelés teljesítéséhez az alábbi adatok megadása szükséges:
Megrendelésnél rögzítendő adatok köre:
cégnév
szállítási cím
kapcsolattartási adatok: email cím, telefonszám, a megrendeléssel összefüggő adategyeztetés érdekében
ország
vállalkozás adószáma
A fiókregisztrációnál rögzítendő adatok köre:
E-mail cím:
Telefonszám:
vezetéknév, keresztnév:
jelszó:
cím: (ország, település, utca, házszám)
vállalkozás adószáma:
A regisztrációban rögzített adatokért a Vevő felelősséggel tartozik. Vevő tudomásul veszi, hogy valótlan adatok megadása esetén az eladó jogosult a rendelést visszautasítani. A jelszóval és a megadott email címével Ön már be tud lépni a fiókjába. Az Eladó fenntartja magának a jogot, hogy a regisztráció kezdeményezését indoklás nélkül visszautasítsa, illetve az ÁSZF megsértése esetén bármikor visszavonja. A Vevő a regisztrációban megadott adatait a email/jelszóval történő belépés után a Felhasználói menüben bármikor módosíthatja.
2. Bemutatott termékek 

A weboldalon bemutatott termékek jellemzőit a konkrét termékre vonatkozó kép mellett lévő leírásokból, információkból ismerheti meg.
Bár a lehető legnagyobb körültekintéssel járunk el a termékek adatainak feltüntetésénél, hibákat követhetünk el. Ha hibát talál valamelyik termék leírásánál, kérem, szíveskedjen jelezni a problémát. A fotó csak illusztráció. Készleten lévő termékekről legpontosabb információ telefonon kérhető.
AzEladó webáruházában található termékleírások nem minősülnek az Eladó részéről kötelező érvényű ajánlatnak, hanem a Vevő által tett kötelező érvényű ajánlat benyújtására szolgálnak.
3. Rendelés menete
A Vevő az ajánlatot az Eladó webáruházába integrált online megrendelőlapon keresztül adhatja le.
A Vevő a megrendelést követően legkésőbb 5 naptári napon belül megkapja az Eladótól a visszaigazolást a megrendelés kézhezvételéről. Az ajánlat elfogadására nyitva álló határidő az ügyfél ajánlatának elküldését követő napon kezdődik és az ajánlat elküldését követő ötödik nap lejártával ér véget. Ha az Eladó a fent említett határidőn belül nem fogadja el a Vevő ajánlatát, ez az ajánlat elutasításának minősül, aminek következtében a Vevőt a továbbiakban nem köti a szándéknyilatkozata.
Az Eladó online megrendelőlapján keresztül történő ajánlattétel esetén a szerződés szövegét az Eladó tárolja és szöveges formában (pl. e-mail, fax vagy levél) elküldi a Vevőnek, miután a Vevő elküldte a megrendelését a jelen Általános Szerződési Feltételekkel együtt. Ezen túlmenően a szerződés szövege az Eladó honlapján archiválva van, és a Vevő a jelszóval védett ügyfélfiókján keresztül a megfelelő bejelentkezési adatok megadásával ingyenesen hozzáférhet, feltéve, hogy a Vevő a megrendelés leadása előtt létrehozott egy ügyfélfiókot az Eladó online áruházában.
A megrendelések feldolgozása munkanapokon 7:00 - 16:00 óráig történik. Természetesen a vásárlók ezen időintervallumon kívül is leadhatják a megrendelésüket. Készleten nem levő termékek esetén ügyfélszolgálatunk felveszi Önnel a kapcsolatot e-mailben vagy telefonon keresztül, és értesítjük a várható szállítási határidőről.
3.1. A megvásárolni kívánt terméket helyezze a kosárba.
3.2. Amennyiben szeretne további terméket kosárba helyezni, válassza a "vásárlás folytatása" gombot.
Ha nem szeretne további terméket vásárolni, ellenőrizze a megvásárolni kívánt termék darabszámát. Mennyiség megadását követően a "Módosít/Töröl" gomb megnyomása után frissül a kosár tartalma. Amennyiben nem kíván több terméket kosárba helyezni, válassza a "tovább a megrendeléshez" gombot.
3.3. Belépési adatok megadása, illetve ha még nem regisztrált, most megteheti, de regisztráció nélkül is vásárolhat a webáruházban a szükséges adatok megadását követően. A kosár tartalma nem törlődik.
3.4. Szállítási cím ellenőrzése és szállítási mód, valamint a számlázási adatok megadása.
3.5. Fizetési mód kiválasztása.
A megrendelés leadásakor az alábbi fizetési módok közül választhat:
- PayPal fizetés
Előre fizetéssel a megrendelés visszaigazolását követően kiállított díjbekérő alapján. Ez a fizetési mód nem von maga után egyéb költséget. A "PayPal" fizetési mód kiválasztása esetén a fizetést a PayPal (Europe) S.a. r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, a PayPal felhasználási feltételeinek megfelelően a PayPal feldolgozza, amely elérhető a  https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/useragreement-full oldalon. Ha a vásárló a PayPal által kínált, az online rendelési folyamat során választható fizetési móddal fizet, az eladó már akkor nyilatkozik a vásárló ajánlatának elfogadásáról, amikor a vásárló a rendelési folyamatot lezáró gombra kattint. Azonban ez nem érinti azt az esetet, ha a vevő valótlan adatokat szolgáltatott az eladó részére, és a rendelést az eladó erre figyelemmel visszautasítja.

- Banki átutalás
Előre fizetéssel a megrendelés visszaigazolását követően kiállított díjbekérő alapján. Az átutalás költségét minden esetben a Vevő viseli.
3.6. Adatok végső ellenőrzése és megrendelés jóváhagyása. A megrendelés leadása előtt szükséges az Általános Szerződési Feltételek elfogadása, továbbá annak tudomásul vétele, hogy a szerződési nyilatkozat megtétele fizetési kötelezettséget von maga után.
3.7. A megrendelés visszaigazolása e-mailben történik. Amennyiben az e-mailt a fiókjában nem látja, először nézze meg a Spam mappát. Ha itt sincs a visszaigazoló email, akkor a rendelése érvénytelen volt, nem történt meg, így vegye fel velünk a kapcsolatot e-mailben vagy telefonon keresztül: vans@vans-solutions.com vagy telefonon +421/908 590 460.
3.8. Adatbeviteli hibák kijavításának technikai lehetőségei: az adatbeviteli hibák javítására a vásárlási folyamat végén van lehetőség. A regisztrációkor megadott adatokat és belépési jelszót bejelentkezés után bármikor meg lehet változtatni. A Kosár tartalma bármikor ellenőrizhető, változtatható, vagy akár törölhető is. A megrendelés elküldését követően észlelt adatbeviteli hiba esetén ezt haladéktalanul jelezni kell a vans@vans-solutions.com e-mail címen.
3.9. Az Eladó megtesz mindent azért, hogy az oldalain megjelenő adatok (termékek ára, elérhetősége, leírása, stb.) a lehető legpontosabbak legyenek. A nyilvánvalóan téves, rendszerhibából származó 0 v. 1 EUR ár nem minősül ajánlattételre való felhívásnak. Kivételt képeznek ez alól az akciók keretében meghirdetett ajándéktermékek. A termékek mellett feltüntetett képek illusztrációk. A termékleírás tartalmazza a termék jellemzőit.
4. Árak és fizetési feltételek
4.1 Amennyiben az Eladó termékleírása másként nem rendelkezik, a feltüntetett árak euróban kerültek feltüntetésre és bruttó árak, amelyek az Eladó országa szerinti törvényes mértékű forgalmi adót tartalmazzák. A csomagolási és szállítási költségek, a rakodás, a biztosítás (különösen a szállítmánybiztosítás),esetleges egyéb költségek külön kerülnek felszámításra, ha szükséges. Figyelemmel arra, hogy vásárló székhelye szerinti országban érvényes forgalmi adó mértékkel kerül a termék kiszámlázásra, az alkalmazott adómérték a megrendelés leadását megelőzően, a Vevőre irányadó jog alkalmazása alapján válik a Vevő számára ismertté, melynek megfizetése a Vevőt terheli.
4.2 A Vevő számára különböző fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre, amelyeket az Eladó webáruházában jelez.
4.3. Amennyiben banki átutalással történő előrefizetésről állapodtak meg, a fizetés a szerződés megkötését követően azonnal esedékes, kivéve, ha a felek későbbi esedékességi időpontban állapodtak meg.
4.4 A fizetés akkor tekintendő beérkezettnek, amikor az ezzel egyenértékű összeget jóváírták az Eladó valamelyik számláján. Fizetési késedelem esetén az Eladó jogosult a mindenkori alapkamatlábat 10 százalékponttal meghaladó mértékű késedelmi kamatra. Az Eladó egyéb törvényes jogait a vevő fizetési késedelme esetén ez nem érinti. Ha a követelések késedelmesek, a beérkező kifizetéseket először az esetleges költségek és kamatok, majd a legrégebbi követelés ellenében kell jóváírni.
.
4.5 Amennyiben előre nem látható költségnövekedés következik be (pl. árfolyam-ingadozás, a beszállítók váratlan áremelése stb.), az Eladó jogosult az áremelkedést a Vevőre áthárítani. Ez azonban csak akkor érvényes, ha a szállításra a szerződés megkötését követő négy hónapon belül kerül sor.
5. Rendelés, elkészítési határidő és szállítás
5.1. A webáruházban történt rendeléssel minden Vevő kijelenti, hogy elfogadja jelen Üzletszabályzatot, és tisztában van az értékesítés (vásárlás), ezen szabályzatban rögzített menetével.
5.2. A rendelés visszaigazolásával egyidejűleg a megrendelőnek (vásárlónak) fizetési kötelezettsége keletkezik!
5.3. A közzétett árak változtatásának jogát fenntartjuk azzal, hogy a módosítás a weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép életbe. A módosítás a már megrendelt áruk vételárát nem befolyásolja.
5.4. Készleten levő termékek esetében, amennyiben a megrendelés munkanapon 11.00 óráig visszaigazolásra kerül - a csomag 14 napon belül kiszállításra kerül. Készleten nem levő termékek esetén ügyfélszolgálatunk felveszi Önnel a kapcsolatot e-mailben vagy telefonon keresztül, és értesítjük a várható szállítási határidőről. Kérjük, a munkaszüneti napokat figyelembe venni!
5.5. A szállítás minden esetben díjmentes.
5.6 A küldemény átvételekor a futár jelenlétében ellenőrizze annak sértetlenségét. Ha a küldemény sérült és nincs hozzá mellékelve a sérülésről szóló kárfelvételi jegyzőkönyv, a futárszolgálathoz forduljon reklamációjával. Az Eladó nem vállal felelősséget a szállítás, továbbítás útján történő károkért.
5.7. Amennyiben a szállítás során a küldemény kézbesítése a Vevő hibájából adódóan sikertelen, ennek tényéről a futárszolgálat értesítést küld a feladónak. Ebben az esetben felvesszük Önnel a kapcsolatot és megkíséreljük a termékek ismételt továbbítását. Ebben az esetben az összes szállítási költség a Vevőt terheli.
5.8. A visszaküldött küldeményt nem áll módunkban átvenni abban az esetben, ha az portóval, értéknyilvánítással vagy utánvéttel terhelt.
5.9. Fenntartjuk a jogot, hogy egyes rendeléseket indokolás nélkül elutasítsunk. Ennek oka lehet (teljesség igénye nélkül): korábbi kellemetlen vagy negatív megrendelési tapasztalat a megrendelővel, visszaélés a garanciával, konkurencia vásárlása üzleti titkok fürkészése céljából stb.
5.10. Az áruk szállítása a vevő által megadott szállítási címre történő feladással történik, kivéve, ha ettől eltérő megállapodás született.
5.11 Az Eladó jogosult részszállításokat végezni, amennyiben ez a Vevő számára ésszerű. A megengedett részszállítások esetén az Eladó jogosult részszámlákat is kiállítani.
6. Megrendelés módosítása, törlése
A megrendelés visszavonását a Vevő megteheti írásban vans@vans-solutions.com e-mail címen a rendelés visszaigazolását követően 1 (egy) munkanapon belül. Ezen túl történő visszavonást nem fogadunk el, a termékek legyártásra, illetve kiszállításra kerülnek.7. A tulajdonjog fenntartása
7.1 Az Eladó mindaddig fenntartja a leszállított áruk tulajdonjogát, amíg a Vevő a vételárat maradéktalanul ki nem fizeti. Továbbá az eladó mindaddig megtartja a leszállított áru tulajdonjogát, amíg a vevővel fennálló üzleti kapcsolatából eredő valamennyi követelését nem teljesíti.
7.2 A Vevő nem adhatja zálogba és nem ruházhatja át biztosítékként a tulajdonjog-fenntartás vagy jogfenntartás alá eső tételeket. A vevő csak azzal a feltétellel értékesítheti tovább az árukat a szokásos üzletmenet során viszonteladóként, ha a vevő a viszonteladással kapcsolatban a vevővel szemben fennálló követeléseit ténylegesen az eladóra engedményezte, és a vevő a tulajdonjogot fizetés ellenében átruházza a vevőjére. A szerződés megkötésével a vevő az ilyen értékesítésekkel kapcsolatos, vevőivel szembeni követeléseit biztosítékként az eladóra engedményezi, és az eladó egyúttal elfogadja ezt az engedményezést.
8. A felelősség korlátozása
8.1. A webáruházban való vásárlás feltételezi, hogy a Vevő birtokában van az Internet nyújtotta lehetőségeknek és azok korlátainak, melyeket tudomásul vesz és elfogad, különös tekintettel a technikai teljesítményekre és a felmerülő hibákra.
8.2. Az Eladó semmilyen módon nem felelős a folyamatokban előforduló, az alább felsorolt pontokban foglalt eseményekből bekövetkezett hibákért, s emiatt bekövetkezhető érdeksérelemért, bármilyen okból is következtek be:
- Az Interneten küldött és / vagy fogadott bármilyen adat
- Bármilyen, az internetes hálózatban előforduló hiba, ami megakadályozza az értékesítési rendszer akadálytalan működését, a kapcsolatfelvételt és a vásárlást.
- Bármilyen meghibásodás, bármely vételi eszközben a kommunikációs vonalakon.
- Bármely papír, vagy elektronikus formában érkezett levél és bármilyen adat elvesztése.
- Bármely közreműködő szoftver nem megfelelő működése.
- Bármilyen program,- technikai hibából bekövetkezett esemény következményei.
8.3. Az Eladó nem felelős semmilyen alapon, semmilyen kárért, függetlenül attól, hogy direkt vagy indirekt, ami az értékesítési rendszerhez való csatlakozás miatt következett be, a kapcsolódás és a vásárlás minden esetben a Vevő felelősségére történik.
8.4. A Vevő felelőssége felmérni, hogy hogyan védheti meg a számítógépén tárolt adatait a behatolóktól
8.5. Az Eladó nem vonható felelősségre vis major esetén vagy bármilyen olyan dologgal kapcsolatos eseményért, ami nem az irányítása alatt áll, s amire közvetlen ráhatása nincs.
8.6. Az Eladó jogi úton érvényesíti érdekeit minden olyan személyekkel szemben, akik csalást követnek el vagy annak elkövetésével próbálkoznak.
8.7. Az Eladó nem vonható felelősségre semmilyen, harmadik személy által valamely résztvevő rovására elkövetett csalás miatt.
8.8.Abban az esetben, ha a Vevő valamilyen formában megsérti a szabályokat, az Eladó szabadon érvénytelennek nyilváníthatja a vásárlását. Ebben az esetben a Vevő semmiféle kártérítésre igényt nem tarthat és semmiféle jogorvoslatnak nincs helye.
9. Változtatás joga
A weboldalon található információk előzetes bejelentés nélküli megváltoztatásának jogát az oldal tulajdonosa fenntartja. Az Eladó törekszik rá, hogy a weboldalakon található információk napra készek legyenek. A Vásárlóknak minden esetben előzetesen javasolt megbizonyosodni arról, hogy az igényelt termékek saját esetükre vonatkoztatva ténylegesen a legmegfelelőbbek-e. Az Eladó fenntartja a jogot, hogy ÁSZF-et bármikor megváltoztassa.
10. Hibás teljesítésért való felelősség
Ha a megvásárolt termék hibás, a törvényes hibafelelősség rendelkezései alkalmazandók. Ettől eltérően a következőket kell alkalmazni
10.1 Nem keletkezik hibaigény természetes elhasználódás vagy a kárfelelősség ászállását követően a helytelen vagy gondatlan kezelés, túlzott igénybevétel, vagy a szerződésben nem vállalt különleges külső hatások következtében bekövetkező károk esetén. Ha a megrendelő vagy harmadik személyek a terméken nem megfelelő módosításokat vagy javítási munkákat végeznek, ezek és az ebből eredő következmények miatt szintén nem keletkezik felelősség az Eladónak, kivéve, ha a megrendelő bizonyítani tudja, hogy a kifogásolt hibát nem ezek a módosítások vagy javítási munkák okozták.
10.2 Új áruk esetében a hibák miatti igények elévülési ideje az áru leszállításától számított egy év.
10.3 Ha a hibás teljesítés orvoslása csere útján történik, a vevő köteles a hibásan leszállított árut 30 napon belül visszaküldeni az eladónak. A visszaküldési csomagnak tartalmaznia kell a visszaküldés okát, a vevő nevét és a hibás áru vásárlásához rendelt számot, amely lehetővé teszi az Eladó számára a visszaküldött áru beazonosítását. Amíg és ameddig a visszaküldés a vevő felelőssége miatt nem lehetséges, az eladó nem köteles a visszaküldött árut elfogadni és a vételárat visszatéríteni. Az újraküldés költségei a megrendelőt terhelik.
10.4 Az Eladó az alábbiak szerint felel a Vevővel szemben minden szerződéses, szerződésen kívüli és törvényes követelésért, beleértve a kártérítési és költségtérítési igényeket is:
10.5 Az Eladó korlátozás nélkül, felelősséggel tartozik az alábbi esetekben:
- általa elkövetett szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartás esetén,
- az élet, a testi épség vagy az egészség szándékos vagy gondatlan megsértése esetén,
- szerződésben vállalt garancia esetén a garancialevélben feltüntetettek szerint,
-a kötelező felelősség alapján, például a termékfelelősségről szóló törvény alapján.
10.6. Ha az Eladó gondatlanul megszegi valamely lényeges szerződéses kötelezettségét, a felelősség a szerződésre jellemző, előrelátható kárra korlátozódik, kivéve, ha az előző pont szerint a felelősség korlátlan. A lényeges szerződéses kötelezettségek olyan kötelezettségek, amelyeket a szerződés a szerződés tartalma szerint a szerződés céljának elérése érdekében az Eladóra ró, amelyek teljesítése a szerződés megfelelő teljesítését egyáltalán lehetővé teszi, és amelyek teljesítésére a vevő rendszeresen számíthat.
10.7 Minden más tekintetben az Eladó felelőssége kizárt.
10.8. A fenti felelősségi rendelkezések az Eladónak a közreműködői és törvényes képviselői tekintetében fennálló felelőssége tekintetében is alkalmazandók.
A vevőnek az eladóval szembeni követelései - a 10.5 pontban szabályozott követelések kivételével - a követelésre okot adó tények megismerésétől számított egy év elteltével, legkésőbb azonban a szolgáltatás teljesítésétől számított öt év elteltével évülnek el, kivéve, ha a fenti pont szerint a felelősség korlátlan.11. Vis major

A szerződés teljesítését befolyásoló vis maior esetén az Eladó jogosult a szállítást az akadályoztatás időtartamára elhalasztani, hosszabb távú késedelem esetén pedig a szerződéstől részben vagy egészben elállni, anélkül, hogy ez az Eladóval szemben bármilyen követelést eredményezne. Vis maiornak minősül minden olyan esemény, amelyet az Eladó nem tud előre látni, vagy olyan esemény, amely - még ha előre látható is lenne - kívül esik az Eladó ellenőrzési körén, és amelynek a szerződés teljesítésére gyakorolt hatása az Eladó ésszerű erőfeszítéseivel sem hárítható el.
12. Egyéb rendelkezések

A vevő köteles az eladót mentesíteni harmadik felek azon követelései alól, amelyeket az utóbbiak az eladóval szemben érvényesíthetnek azzal kapcsolatban, hogy a vevő tartalmainak az eladó általi, a szerződés szerinti felhasználásával megsértették jogaikat. Ebben az összefüggésben az ügyfél viseli a szükséges jogi védekezés ésszerű költségeit is, beleértve a bírósági költségeket és az ügyvédi költségeket a törvényes összegben. Ez nem vonatkozik arra az esetre, ha az ügyfél nem felelős a jogsértésért. Harmadik fél által támasztott igény esetén a vevő köteles az eladónak haladéktalanul, hitelesen és teljes körűen megadni minden olyan információt, amely az igények vizsgálatához és a védekezéshez szükséges.
13. Adatvédelem
A weboldal adatkezelési tájékoztatója elérhető a következő oldalon: a 

https://vans-solutions.com/